สปสช

ทะเบียนโรคหายาก จาก หัวข้อปัญหาด้านสุขภาพ สปสช 2565

ทะเบียนโรคหายาก จาก หัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ปี 2565  สปสช.  โรคโปรตีนรั่วในถุงลม  (Pulmonary alveolar proteinosis) โรค  Lymphagioleiomyomatosis (LAM) Non-IPF Progressive fibrosis interstitial lung disease ( ...

forld-2022-9

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อความเข้าใจกันระหว่าง Radiologist และ Clinician: Biennial Clinico-Radiologic-Pathologic Correlation – วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารดาวน์โหลดโปสเตอร์ การประชุม 1 (PDF) – update 110722โปสเตอร์ การประชุม 2 (PDF) – update 110722โครงการประชุม (PDF) - update 190722หนังสือเชิญประชุม (PDF) - update 190722กำหนดการประชุม (PDF) - update 190722Sl ...

banner-hrct3-080964-v2

กำหนดนัดหมาย (ใหม่) – HRCT การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 : วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 (Hybrid-Meeting) ณ ห้องบอลลูน โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ และ Online (update 060921)

Sponsor Sponsor Sponsor   ข้อมูลการลงทะเบียน ผู้ที่เคยลงทะเบียนในการประชุม HRCT มาแล้ว เมื่อปี 2563 และต้นปี 2564 สามารถใช้ email และ password เดิม login เข้าสู่ระบบได้ทันทีโดยไม่ต้อง ลงทะเบียนใหม่ กดชำระ ...

postponed

เลื่อนการจัดประชุม HRCT ครั้งที่ 3 (26-08-64)

หนังสือขอแจ้งเลื่อนจัดงานประชุม HRCT3 (26-08-64) เรียน คณบดี/นายแพทย์สาธารณสุข/ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/หัวหน้าภาควิชา/ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ หน่วยรังสีวินิจฉัยโรคทรวงอก สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมูลนิธิส่งเสริมวิชาการโ ...

banner-hrct3-11-120964

HRCT การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 : วันที่ 11-12 กันยายน 2564 ณ ห้องสุรศักดิ์บอลลูน โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินแล้วจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการอบรมได้ Sponsor Sponsor   ข้อมูลการลงทะเบียน ผู้ที่เคยลงทะเบียนในการประชุม HRCT ปี 2563 สามารถใช้ email และ password เดิม l ...

postponed

เลื่อนการจัดประชุม HRCT ครั้งที่ 3

167465_หนังสือขอแจ้งเลื่อนจัดงานประชุม HRCT เรียน คณบดี/นายแพทย์สาธารณสุข/ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/หัวหน้าภาควิชา/ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ หน่วยรังสีวินิจฉัยโรคทรวงอก สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมูลนิธิส่งเสริมวิชาการโรคปอด ...

hrct2021_cover3

HRCT การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 : วันที่ 23-24 มกราคม 2564 ณ ห้องสุรศักดิ์บอลลูน โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินแล้วจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการอบรมได้ Sponsor ...

JTI

แนะนำวารสารของ Asian Society of Thoracic Radiology (ASTR)

Journal of Thoracic Imaging (JTI) ด้วยสมาคม Asian Society of Thoracic Radiology (ASTR) ขอเชิญชวนอ่านบทความด้าน COVID-19 ของวารสารสมาคม Journal of Thoracic Imaging (JTI) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะด้าน COVID-19) ท่านผู้สนใจสามารถอ่านได้โดยคลิกที่รูป ทั้งนี้ ...