ข่าวสาร

NEWS

FleischnerSociety-logo

Fleischner Society ประกาศ Fleischner Memorial Award

Fleischner Memorial Award สำหรับงานต้นฉบับที่โดดเด่น เกี่ยวกับภาพเพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาโรคทางเดินหายใจ โดยแพทย์หรือนักวิจัยที่มีอายุน้อยกว่า ๔๐ ปี รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๑๕ ก ...

meeting66-08

ประมวลรูปบรรยากาศงานประชุม The 7th Clinical-Radiologic-Pathologic Correlation วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลรูปบรรยากาศงานประชุม The 7th Clinical-Radiologic-Pathologic Correlation วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร #gallery-1 { margin: auto; } #galler ...

meeting66-03

สรุปการประชุมจัดทำมาตรฐานรังสีวินิจฉัยโรคทรวงอก

การประชุมเพื่อจัดทำและทบทวนมาตรฐาน แนวทางและคำแนะนำในรังสีวินิจฉัยโรคทรวงอก วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอโศก ชั้น ๔ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร  ด ...

book-ธุลีในดวงตา

E-Book “ธุลีในดวงตาพาเที่ยวแบบเบลอ ๆ”

มูลนิธิส่งเสริมวิชาการโรคปอดชนิดวินิจฉัยยาก ขอมอบ E-Book "ธุลีในดวงตาพาเที่ยวแบบเบลอ ๆ"  เพื่อแทนคำขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ คลิกที่รูป  หรือ คลิก Download (PDF)

สปสช

ทะเบียนโรคหายาก จาก หัวข้อปัญหาด้านสุขภาพ สปสช 2565

ทะเบียนโรคหายาก จาก หัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ปี 2565  สปสช.  โรคโปรตีนรั่วในถุงลม  (Pulmonary alveolar proteinosis) โรค  Lymphagioleiomyomatosis (LAM) N ...

forld-2022-9

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อความเข้าใจกันระหว่าง Radiologist และ Clinician: Biennial Clinico-Radiologic-Pathologic Correlation – วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารดาวน์โหลดโปสเตอร์ การประชุม 1 (PDF) – update 110722โปสเตอร์ การประชุม 2 (PDF) – update 110722โครงการประชุม (PDF) - update 190722หนังสือเชิญประชุม (PDF ...

banner-hrct3-080964-v2

กำหนดนัดหมาย (ใหม่) – HRCT การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 : วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 (Hybrid-Meeting) ณ ห้องบอลลูน โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ และ Online (update 060921)

Sponsor Sponsor Sponsor   ข้อมูลการลงทะเบียน ผู้ที่เคยลงทะเบียนในการประชุม HRCT มาแล้ว เมื่อปี 2563 และต้นปี 2564 สามารถใช้ email และ password เดิม log ...