ข่าวสาร

NEWS

สปสช

ทะเบียนโรคหายาก จาก หัวข้อปัญหาด้านสุขภาพ สปสช 2565

ทะเบียนโรคหายาก จาก หัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ปี 2565  สปสช.  โรคโปรตีนรั่วในถุงลม  (Pulmonary alveolar proteinosis) โรค  Lymphagioleiomyomatosis (LAM) N ...

forld-2022-9

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อความเข้าใจกันระหว่าง Radiologist และ Clinician: Biennial Clinico-Radiologic-Pathologic Correlation – วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารดาวน์โหลดโปสเตอร์ การประชุม 1 (PDF) – update 110722โปสเตอร์ การประชุม 2 (PDF) – update 110722โครงการประชุม (PDF) - update 190722หนังสือเชิญประชุม (PDF ...

banner-hrct3-080964-v2

กำหนดนัดหมาย (ใหม่) – HRCT การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 : วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 (Hybrid-Meeting) ณ ห้องบอลลูน โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ และ Online (update 060921)

Sponsor Sponsor Sponsor   ข้อมูลการลงทะเบียน ผู้ที่เคยลงทะเบียนในการประชุม HRCT มาแล้ว เมื่อปี 2563 และต้นปี 2564 สามารถใช้ email และ password เดิม log ...

postponed

เลื่อนการจัดประชุม HRCT ครั้งที่ 3 (26-08-64)

หนังสือขอแจ้งเลื่อนจัดงานประชุม HRCT3 (26-08-64) เรียน คณบดี/นายแพทย์สาธารณสุข/ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/หัวหน้าภาควิชา/ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ หน่วยรังสีวินิจฉัยโรคทรวงอก สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาส ...

banner-hrct3-11-120964

HRCT การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 : วันที่ 11-12 กันยายน 2564 ณ ห้องสุรศักดิ์บอลลูน โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินแล้วจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการอบรมได้ Sponsor Sponsor   ข้อมูลการลงทะเบียน ผู้ที่เคยลงทะเบียนในการ ...

postponed

เลื่อนการจัดประชุม HRCT ครั้งที่ 3

167465_หนังสือขอแจ้งเลื่อนจัดงานประชุม HRCT เรียน คณบดี/นายแพทย์สาธารณสุข/ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/หัวหน้าภาควิชา/ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ หน่วยรังสีวินิจฉัยโรคทรวงอก สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม ...

hrct2021_cover3

HRCT การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 : วันที่ 23-24 มกราคม 2564 ณ ห้องสุรศักดิ์บอลลูน โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินแล้วจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการอบรมได้ ...