new_logo2-1

มูลนิธิส่งเสริมวิชาการโรคปอดชนิดวินิจฉัยยาก ชื่อย่อ  “สส.ป” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 
โดยชื่อภาษาอังกฤษ “FOUNDATION  FOR  ORPHAN  AND  RARE  LUNG  DISEASE”

ข่าวสารมูลนิธิ

 

ข้อมูลการลงทะเบียน

  • ในการลงทะเบียน ผู้ที่เคยลงทะเบียนในการประชุม HRCT มาแล้ว เมื่อปี 2563, 2564, 2565 ยังคงสามารถใช้ email และ password เดิม login เข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้อง ลงทะเบียนใหม่ และกดแจ้งชำระเงิน
  • กรณีลืม password สามารถกด “ลืมรหัสผ่าน” และกรอกอีเมล เพื่อให้ระบบส่งอีเมลถึงท่าน และกดตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ตามคำแนะนำของระบบ